• front PP 3

    De Petrus & Paulusscholen
    Samen leren. Samen proberen. Samen zijn.

Petrus & Paulus West

studiezaal

ASO/BSO/TSO en het CLW

Samen leren. Samen proberen. Samen zijn.

De Petrus & Paulusscholen bieden een brede waaier aan kwaliteitsvolle studierichtingen.  

Iedereen kan leren wat hij wil, kan proberen wat hij wil en mag zich gelukkig voelen. 

Waarden

Ligging